aferał

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nowe słownictwo polityczne zdaje się zatem wskazywać na to, iż polityka postrzegana jest jako sfera nieuczciwych działań, których jedynym celem jest osiąganie przez ludzi władzy korzyści z zajmowanych stanowisk (por. aferał, karuzela stołków, kolesiostwo, skok na kasę, filozofia TKM itp.), sfera bezwzględnej walki o władzę (por. noc teczek, teczki, wojna na górze, seans nienawiści, wojna polsko-polska itp.), przejawiającej się głównie w obrzucaniu się przez polityków inwektywami (por. czerwona pa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gruszczyński, Włodzimierz, Bralczyk, Jerzy, Majkowska, Grażyna (red.) 1999. Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Hali­nie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa : Aspra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.