aferentacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) także od dopływających informacji czuciowych o warunkach, w których zachodzi^ oraz o samym jej przebiegu. Ten ostatni rodzaj informacji czuciowych jest szczególnie ważny, ponieważ pozwala na ustalenie, czy czynność przebiega zgodnie z .planem — co warunkuje osiągnięcie zamierzonego skutku — oraz wprowadzenie korekt wtedy, gdy nastąpiło odchylenie od planowanego przebiegu grożące nieosiągnięciem oczekiwanego wyniku końcowego. W zakresie czynności nadawania mowy rolę tego typu informacji (aferentacji) zwrotnej odgrywają przede wszystkim dwa rodzaje doznań czuciowych — sygnały o ułożeniu i ruchach narządu artykulacyjnego oraz wrażenia słuchowe, słyszenie własnej mowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.