afgańczyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Turańska republika i Kolonialna Międzynarodówka — mówił Sułtan-Galijew — powinny stać się iskrą, która rozpali rewolucję uciśnionych narodów krajów kolonialnych, w pierwszym rzędzie muzułmańskich. Uwolnienie narodów muzułmańskich umożliwiłoby włączenie do kolonialnej międzynarodówki Turków, Arabów, Irańczyków, Afgańczyków i tym samym zniszczenie w Rosji hegemonii narodu rosyjskiego nad muzułmanami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.