afiliacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mentator przeprowadzał badanie TAT. Grupa kontrolna (B) pisała opowiadania TAT (w grupie) po wypełnieniu kwestionariusza dotyczącego upodobań kulinarnych. Przypuszczalnie fakt, że się jest ocenianym, a także ocenianie innych i wybieranie przyjaciół uczyniło członków grupy A bardziej wrażliwymi na stosunki afiliacyjne, czyli — według terminologii stosowanej przez badaczy — wzbudziło w tej grupie motyw afiliacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cofer, Charles N., Apley, Mortimer H. 1972. Motywacja. Teoria i badania, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.