afiliowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) organ towarzystwa Cybernetic Medicine. Towarzystwem kieruje międzynarodowe prezydium, wybierane przez walne zgromadzenie członków. Uchwałą walnego zgromadzenia powołano w 1965 -»-Polski Komitet SIMC w drodze afiliowania -»-Komisji Biocybernetyki PTC. Organizacje związane z SIMC: Międzynarodowy Ośrodek Badań Cybernetycznych w Medycynie (International Study Center of Biocybernetics), założony w 1964 z zadaniem koordynacji w skali międzynarodowej prac z zakresu zastosowań metod cybernetycznych w różnych dziedzinach medycyny, m.in. w neurofizjologii, kardiologii i reumatologii,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kempisty, Maria (red.) 1973. Mały słownik cybernetyczny, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.