afirmacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) półkul. Wszystkie problemy i dylematy rozwiązywane są w anglosaskiej prozie jasno i szczerze, bezwzględnie i zuchwale» Nic w niem parafjańskiego, nic zatęchłego, nic duchowo antycznego, nic pretensjonalnie drobiazgowego, nic w niem deptania manjakalicznego wokół własnego podwórka, nic bawienia się monotonnego swemi li pamiątkami i przebierania uporczywego w swoich li ukochanych śmieciach. Natomiast zaś wypowiada się w tern piśmiennictwie zawsze i wszędzie afirmacja pełnej rzeczywistości, odnajdują się harmonje i melodje w dysonansach życia, byt szary nabiera barw i blasków, przebija z każdej karty wiara w czyn, cześć dla niezłomnej woli. Roz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.