agatologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Agatologia, nauka o dobru. Jeżeli przez to dobro rozumie się dobro moralne w ogóle, wtedy agatologia znaczy tyle co etyka. Jeżeli natomiast przez agatologię rozumie się naukę o dobru najwyższym będącym celem ostatecznym człowieka oraz o częściowych partykularnych dobrach (np. dobro duszy, dobro ciała) — wówczas stanowi ona część etyki, czyli filozofii moralności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalewski, Marian 1960. Mały słownik teologiczny, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.