agitka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tyle, że nie przy pomocy dyskusji, lecz opowiadania o charakterze nowelistycznym, krótko mówiąc: autor żyru je swoją „osobą" nie tą postać, która wie najwięcej, lecz tą, która wie najmniej; z nauczyciela przeobraża się w ucznia. Jeżeli, stosując formę satyry agitki, tym samym niejako głosi swe poglądy apodyktycznie; jeżeli satyry dyskusyjne są. literackim wyrazem postawy propagandystycznej, to satyra nowela świadczy o postawie, którą można by określić jako właściwą badaczowi pokorę niewiedzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.