aglutynacyjno-fleksyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) § 12. Jako oddzielną grupę języków aglutynacyjno-fleksyjnych wyodrębniają niektórzy języki semickie, jak hebrajski, arabski. Elementy realnoznaczeniowe są w tych językach odrębne od funkcjonalnych i to stanowi o ich podobieństwie do języków aglutynacyjnych, ale z drugiej strony, elementy obu rodzajów w specyficzny sposób przeplatają się ze sobą w wyrazach, co przypomina stosunki panujące w językach fleksyjnych. Stąd kompromisowy charakter określenia: aglutynacyjno-fleksyjne, W językach tych elementami realnoznaczeniowymi są spółgłoski, elementami funkcjonalnymi — samogłoski. Konsekwentnemu oddzieleniu języków semickich od typu fleksyjnego stoi jednak na przeszkodzie fakt, że afiksy semickie składają się zarówno ze spółgłosek, jak i z samogłosek 1...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.