agnacyjność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W konsekwencji więc np. dokument z r. 1327 (KDWP II, nr 1079), w którym wzmianka o dokonaniu alienacji una cum filiabus, nie stanowi dla niego aktu przyzwolenia córek, ale dowód na istnienie wspólnoty majątkowej „i idące za tym prawo każdego bez wyjątku, bez względu na płeć, członka rodu, do współdziałania w pozbywaniu wspólnego majątku“ (op. cit., s. 124 przyp. 1). Michalewicz, formułując taki wniosek popadł w sprzeczność ze swoim innym twierdzeniem, przytoczonym powyżej, o agnacyjności „rodu“. Udział córek i bratanicy (cytowany akt wspomina również o takiej) nie jest jednakże czynnością rodową w sensie podanym przez autora. Jest to czynność mająca swe uzasadnienie w przysługiwaniu wymienionym w dokumencie kobietom prawa dziedziczenia po ojcach, przede wszystkim w braku braci, o których też w ogóle w przytoczonym akcie nie ma mowy. Wyraźniejszy roz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.