agogika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ronkami z marmurów. Sto szesnaście taktów tej kompozycji jest jednym z najwspanialszych objawień geniuszu Chopina, zarówno pod względem inwencji melodycznej, jak harmonii i modulacji, konstrukcji formy, poczucia barw dźwiękowych i zmysłu agogiki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jachimecki, Zdzisław 1957. Z pism. T. 2. Chopin. Rys życia i twórczości, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.