agrarno-demokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i proletariatu, dążenie do niepodległości. Marks powoływał się na specjalne warunki społeczne, które sprawiły, że „Polska stała się rewolucyjną częścią Rosji, Austrii i Prus... Nawet szlachta polska, która częściowo stała jeszcze na gruncie feudalizmu, przyłączyła się z bezprzykładną ofiarnością do agrarno-demokratycznej rewolucji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bobińska, Celina 1955. Marks i Engels a sprawy polskie do osiemdziesiątych lat XIX wieku, wyd. 2 uzup., Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo