agrarysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Emancypować zaczęły się także pod wpływem organizacyjnym grupy chłopskie o wyraźnie rewolucyjnym obliczu politycznym. W Badenii w 1923 r. powstał Arbeitgemeinschaft, który jednoczył małorolnych i średniorolnych chłopów. W Czechosłowacji od agrarystów odeszły lokalne grupy tzw. niezależnej domowiny 21. Elementy lewicowe utworzyły, będący pod wpływami Komunistycznej Partii Czechosłowacji, Ogólnorepublikański Związek Małorolnych i Bezrolnych Chłopów. We Włoszech w Katolickiej Partii Ludowej tzw. Popolarów utworzyła się silna lewica, na czele której stanął Guido Miglioli 22...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PWalk - Z Pola Walki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.