agrest-krzew

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) krzak i owoc. Podobnie wiśnia określana była jako drzewo i owoc. Owoce te, określane przez nas jako mniej typowe, występują w naszym środowisku geograficznym. Można przypuszczać, że każdy z respondentów widział np. agrest w postaci owoców, gotowych do jedzenia, jak też w postaci krzewów, wydających takie owoce. Wiedza o istnieniu agrestu-krzewu i agrestu-owocu jest przypuszczalnie źródłem różnych określeń dla tego leksemu. Wydaje się, że człowiek jest w stanie przyswoić sobie to, o czym się dowiedział, ale przede wszystkim to, co widział. To, o czym wie, lecz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bartmiński, Jerzy, Tokarski, Ryszard (red.) 1993. O definicjach i definiowaniu, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.