agresywnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) daje ppd figurą polskiego konfliktu z Litwą. Niestety jednakże związanie w następnych czasach polskości z upadającą dynastją Stuartów przez marjaż Marji Klementyny, wnuczki Jana III z Jakóbem Stuartem i niepopularność, a nawet znienawidzenie tej dynastji z powodu jej zakusów absolutystycznych i agresywnie katolickich wpłynęło mocno na zobojętnienie Anglików dla katolickiej Polski. Powstanie zbrojne pretendenta Karola Edwarda w roku 1745 na czele szkockiej arystokracji reakcjonistycznej daje wprawdzie dziejom Anglji jeden z naj-« kolorowszych epizodów i wzbudzi, rozpłomieni i natchnie później jeden z największych talentów epickich, bo Walter-Scotta do pierwszej powieści na tle dziejów tego syna Sobieskiej, do „Yarerleya” (1814), ale niestety też pogłębi jeszcze w społecz95...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.