agresywno-patriarchalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednocześnie z agresywno-patriarchalnym uciskiem kobiety odbywał się w Indiach proces do niego przeciwstawny, zmierzający do utrwalenia — wbrew maksymalnie spatriarchalizowanym stosunkom społecznym — religijności nacechowanej symboliką macierzyństwa. W późnowedyjskich czasach rozwija się zatem sys...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baudler, Georg 1995. Bóg i kobieta. Historia przemocy, seksualizmu i religii, przeł. A. Baniukiewicz, Gdynia : Uraeus
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.