agrochemik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Co się tyczy rozwoju kultury w samych Stanach Zjednoczonych, to pan Carey pomija najbardziej znane fakty. Na przykład angielski agrochemik, Johnston, w swych notes [notatkach] o Stanach Zjednoczonych mówi2: Rolnicy, którzy wy wędrowali z Nowej Anglii do stanu Nowy Jork, opuścili gorszą ziemię dla lepszej (lepszej nie w takim sensie, jak pojmuje to Carey, czyli takiej, którą trzeba dopiero stworzyć, lecz w sensie chemicznym i zara. zem ekonomicznym); rolnicy, którzy wy wędrowali ze stanu Nowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marks, Karol, Engels, Fryderyk 1957. Listy o „Kapitale”, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.