agroekosystem

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ogólna u.r., z której wydzieliły się odrębne dyscypliny, wchodzące dawniej w jej skład, jak gleboznawstwo, mikrobiologia gleby, uprawa roli, nawożenie, obejmuje obecnie naukę o siedlisku roślin uprawnych (tzw. agroekosystem), o materiale siewnym, teorię siewu, pielęgnowania roślin i sprzętu, ekologię chwastów i ich zwalczanie, naukę o —> płodozmianie, technologię produktów roślinnych (przechowalnictwo i suszarnictwo), ochronę roślin; szczegółowa u.r. zajmuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.