agromechanika

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) długofalowo. Biblioteki prowadzą pracę wychowawczą w kierunku mobilizacji politycznej i zawodowej kołchoźników, do wzmożenia i dalszego podwyższania pro¬ dukcji rolnej. Literatura popularno-naukowa dotycząca różnych gałęzi rolnictwa jak agrotechnika, agrobiologia, agromechanika, hodowla odgrywa tu baTdzo poważną rolę. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych powiązane jest ściśle z wychowaniem politycznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.