akapit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) początku swego artykułu (w nrze 7 jrR. B-wo“) Efrusi oświadczył, iż zaliczanie Sismondiego do reakcjonistów * Efrusi przytacza ten wyjątek w nrze 8 pisma ,JŁ. Bstwo“ na str. 57 (poczynając od ostatniego akapitu)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, W. I. 1950a. Dzieła. T. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.