akcencik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) staramy się nieźle zużytkować owe pięć centimów? Z kolei popatrz na nasz czcigodny kler w osobie najmilszego eleganta monsieur 1’abbe Bauera, kaznodziei pałacowego i pogromcy serc niewieścich w jednej osobie, który przyjął chrzest święty w nader spóźnionym co prawda terminie, ale za to z doskonałym dla siebie skutkiem. Miodopłynna jego wymowa zalatuje wprawdzie od czasu do czasu akcencikiem węgierskim, ale w zamian ile w niej wdzięku. Czytajcie, podziwiajcie i zrywajcie boki ze śmiechu!...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Neumann, Alfred 1938. Drugie cesarstwo, przeł. A. Liefeld, Warszawa : Rój
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.