akcesowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 0257, sodaliski 'przym. od sodalis' Sodalis był ten, który był przyjęty do księgi sodaliskiej 032, szałapucki 'zawadiacki' zginął w jakiej bitwie szałapuckiej albo w pojedynku 0191, wy drwię wacki 'prześmiewczy' I tak ten kunszt wydrwiewacki (...) był w modzie 0216, zawichwostski' przym. od Zawichwost' Drugi, Borejko, kasztelan zawichwostski 0237, — owy: akcesowy 'przym. od akces' miejsce przeznaczone było aktowi konfederacji akcesowej do partii moskiewskiej PB513, kierejowy 'przym. od kiereja' żupan (...) na przednich połach wyszywany sznurkiem włóczkowym koloru kierejowego 0199, kuczbajowy 'przym. od kuczbaj' zwały się takie płaty bądź płócienne, bądź...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Lesz-Duk, Maria (red.) 1998. Z polonistycznych warsztatów badawczych Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicznej w Częstochowie. Materiały z konferencji naukowej [...], Czę­sto­chowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.