akomodacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Leczenie tych stanów polega na wyrównaniu wad refrakcji przy pomocy 3zkieł, na zaleceniu przerwy w pracy z bliska na przeciąg 1—2 tygodni, na podawaniu pilokarpiny, wspierającej osłabiony mięsień akomodacyjny. Pilokarpinę stosuje się w postaci kropli lub maści V2% bib 1%, najlepiej przed snem. W przypadkach cięższych pilokarpinę podaje się także w dzień w roztworze 1/io%—'U%, z tym, że chory po zakropieniu pilokarpiny ma spocząć na przeciąg V2—1 godziny z zamkniętymi oczyma...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.