aktoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jemność np. z Rumunją w sprawach spadkowych z r. 1928, takaż z Węgrami z r. 1925 i w sprawach upadłościowych z r. 1926, 1927 i 1928, albo z Grecją — w przedmiocie kaucji aktorycznej i prawa ubogich (pierwotnie deklaracyj tych było więcej, zanim Polska przystąpiła do Konwencji Haskiej o procedurze cywilnej, przez co większość deklaracyj stała się już nieaktualna). Stosunki z zakresu procedury cywilnej są najszerzej ujęte w stosunku do Wolnego Miasta Gdańska, a to w Umowie warszawskiej z r. 1921 oraz w umowie specjalnej co do wykonalności wyroków z r. 1925...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Babiński, Leon 1935. Zarys wykładu prawa międzynarodowego prywatnego. I. Nauki ogólne. Prawo osobowe, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.