aktywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nr. 2 MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA W CZECHOSŁOWACJI 257 Niemieckie Stronnictwo Agrarne— „Band der Landwirtejak nazywa się oficjalnie ta partja — ma te same cele programowe i klasowe, jak analogiczna partja czeska, co do programu zaś narodowościowego, stoi na jednej platformie z resztą stronnictw niemieckich, nie zapierając się jednak swego charakteru aktywistycznego i wykazując zmysł praktycznej polityki, która nie żyje wyłącznie nacjonalizmem, lecz domaga się współudziału Niemców w zarządzie państwem czsł. W tym kierunku posłowie niemieckich agrarjuszy odgradzają się od orjentacji nacjonalistycznej, aczkolwiek oprócz większości aktywistycznej istnieje w ich obozie także skrzydło nacjonalistyczne, skłaniające się raczej ku partji narodowo-niemieckiej. Przywódcą skrzydła aktywistycznego jest stary wódz partji rolnik Krepek oraz Proj. Spina, zaś na czele skrzydła nacjonalistycznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo