aktywizacyjno-emocjonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) To zawsze muszą sobie uświadamiać uczący języka. Zagadnienie motywacji, czyli uruchomienie systemu aktywizacyjno-emocjonalnego, znakomicie ułatwia naukę. Psycholodzy amerykańscy tak piszą: „Charakter negatywnie emocjonalny przedmiotu mógłby ewentualnie w efekcie zapobiec i przeszkodzić końcowej operacji rozpoznania, mnożyć reakcje zdezorganizowane, pozbawione sensu przed właściwą korektą ... Przeciw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Woźnicki, Tadeusz, Zawadzka, Elżbieta 1979. Fazy procesu przyswajania języka obcego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo