aktywno-witalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ta typologia dwubiegunowa nie w pełni zgadza się z nakreślonym gdzie indziej schematem, w którym występują trzy kierunki poetyckich propozycji na przełomie XIX i XX wieku: ekspresjonistyczno-katastroficzna, aktywno-witalistyczna i najwcześniejsza z nich, lecz wciąż się odradzająca, propozycja symbolistyczna. Kwiatkowska ukazuje pierwszą z nich, a częściowo i drugą na przykładzie twórczości Marii Komornickiej, zajmuje się jednak głównie symbolizmem, przywracając mu większą część terenów parcelowanych ostatnio między impresjonizm a ekspresjonizm. Za konstytutywny dla symbolizmu autorka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo