akulturacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się tzw. antropologii stosowanej, a wśród problemów żywo interesujących uczonych tych krajów — wysunięcia się na plan pierwszy zagadnień związanych ze zderzeniem się kultur (B. Malinowski) i problemem dostosowania się (akulturacji) kultur rodzimych do cyWilizacji eur. i amer. (M.J. Herskovits). Odrębne stanowisko zajmuje w socjologii amer. J.L. White nawiązujący do ewolucjonizmu w budowaniu teorii samodzielnego rozwoju kultury...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.