akulturacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ziemi radłem (krzywogrządzielowym?). Przyczyn tego stosunkowo powolnego rozwoju w początkowym etapie dopatrywać się trzeba w zbyt gwałtownym zderzeniu się odmiennych kultur i plemion, w oporach akulturacyjnych wraz z towarzyszącymi mu złożonymi procesami etnizacji, indoeuropeizacji, dawnej ludności Skandynawii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żak, Jan 1969. Wczesnofeudalna Skandynawia, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.