akumin

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cały wiersz. Dokonany został od silnie eksploatowanej przez literaturę europejską mitologii antycznej grecko-rzymskiej do nieporównanie rzadziej wykorzystywanej mitologii staroegipskiej36. Powtarzając teorię akuminu sformułowaną przez Sarbiewskiego37, można powiedzieć, że „zgodną niezgodność” i „niezgodną zgodność” tworzy gra asocjacji między utworem i jego finałem. Polega ona na wyprowadzeniu nieoczekiwanego wniosku (skonstruowanego na podstawie rzadziej wykorzystywanych ówcześnie motywów mitologicznych z oczywistych (w znaczeniu: konwencjonalnych) przesłanek38...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta (red.) 1980. Studia o metaforze. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.