akumulatywność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oddziaływanie nieprawidłowego układu cen rynkowych na dostawców może być w dużym stopniu łagodzone przez przestrzeganie kryterium akumulatywności wyrobów przy tworzeniu grup podatkowych. Oznacza to, że jedną grupą podatkową należałoby obejmować wyroby o zbliżonym poziomie akumulacji, czyli o zbliżonych proporcjach cen detalicznych tych wyrobów do kosztów ich wytwarzania...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Śliwa, Jan 1971. Rola cen w powiązaniu produkcji z rynkiem, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.