alergometria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) m.in. zagadnienia patogenezy płonicy oraz odporności naturalnej przeciwko błonicy; zreformował metodę odżywiania dzieci gorączkujących i zakaźnie chorych: rozbudował metodykę badania odczynowości ustroju, wprowadził nowe poglądy na znaczenie i ocenę alergii w gruźlicy (tzw. alergometria). Jest artystą fotografikiem i muzykologiem (1932-33 kierował operą we Lwowie)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.