alergoza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mierna eozynofilia stwierdzona w 4 przypadkach, stanowić może wyraz zakażenia pasożytniczego lub zmian hematologicznych, spotykanych w okresie rekonwalescencji po schorzeniach infekcyjnych (aczkolwiek wywiad był w tym względzie negatywny), gdyż nie znalazła uzasadnienia w jawnej, dającej się określić alergozie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.