aletyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do niedawna logika modalna ograniczała się niemal wyłącznie do tak zwanej dzisiaj logiki aletycznej*, czyli dotyczącej koniecznej lub przygodnej prawdziwości twierdzeń. Termin aletyczny pochodzi od greckiego alethe ‘prawda’. Tak zwane tradycyjne prawdy konieczne (czyli twierdzenia prawdziwe, według Leibniza, we wszystkich logicznie możliwych światach) można także nazwać twierdzeniami aletycz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1989. Semantyka. T. 2, przeł. A. Weinsberg, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.