alkiloceluloza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) CELULOZY ETERY, pochodne celulozy, w których atomy wodoru w grupach -OH są zastąpione rodnikami alkilowymi, np. rodnikiem metylowym -CHS (metyloceluloza), etylowym -C»H5 (etyloceluloza); ogólnie alkilocelulozy. Otrzymuje się je z —*■ alkalicelulozy przez działanie halogenków lub siarczanów alkilów w obecności roztworów alkaliów (np. NaOH). Własności fizyczne e.c. (rozpuszczalność, lepkość roztworów’, temp. mięknięcia) zależą od stopnia zalkilowania (np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.