alkilonaftalen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) despresatory — dodatki do olejów smarowych, napędowych i opałowych obniżające ich temp. krzepnięcia o 10CC do 30°C (przy dodatku d. 0,05-1%). Są to wielkocząsteczkowe związki typu alkilonaftalenów (Parafiow, w Polsce Reonyl), alkilofenoli (Ksylopur) i polimetakrylanów (Garbacryl). Działanie d. zależy od składu oleju i struktury parafin krystalizujących w niskiej temp. D. są również stos. jako dodatki zwiększające wydajność procesu rozpuszczalnikowego odparafinowania olejów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Jan et al. 1990. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Chemia, wyd. 2 zmien., Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.