allanit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ORTYT [gr.], allanit (Ca, Ce, La, Na). (Al, Fe, Be, Mg, Mn), (OH) [SiO«]„ minerał, zasadowy krzemian wapnia i ceru, a także glinu i żelaza, zawierający również lantan, sód, beryl, magnez, mangan, a niekiedy również itr; krystalizuje w układzie jednoskośnym, tworzy grubotabliczkowe kryształy podobne do —► epidotu; często kryształy o. są obrośnięte epidotem; twardość...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.