allochromatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) IDIOCHROMATYZM [gr.], zależność barwy minerału od składu chem. i struktury wewnętrznej czystej substancji mineralnej; i. wynika z selektywnego pochłaniania (—»■ absorpcja) części widma światła białego — minerał ma barwę dopełniającą do pochłoniętej (—*■ barwa). Minerały idiochromatyczne określa się jako barwne w odróżnieniu od minerałów allochromatycznych (—*■ allochromatyzm), zabarwionych obecnością obcych domieszek. Barwa minerałów idiochromatycznych jest ich stałą cechą rozpoznawczą, np. siarka w stanie czystym 810 1DIOMORFIZM...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.