allomorf

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W artykule Struktura morfemu 11 12 prof. Jerzy Kuryłowicz wprowadził rozróżnienie „idealnej“ formy morfemu oraz jej uwarunkowanych tekstowo aktualizacji: allomorfów danego morfemu. Zarówno w wypadku formy „idealnej“, jak i jej aktualizacji w tekście, morfem jest reprezentowany przez ciągi segmentów płaszczyzny wyrażenia. Charakter tych segmentów jest jednak różny: formę morfu (aktualizacji formy „idealnej“)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.