alloplastyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się, jeśli wymaga tego otoczenie. „Zdrowa jednostka może wewnętrzną równowagę swych sił psychicznych zmieniać tak samo jak zewnętrzny świat”. Jest, by użyć terminów freudowskich, zarówno „autoplastyczna”, jak „alloplastyczna”. Psychologowie odróżniają różne postaci dostosowania się jednostki, w szczególności dostosowanie czynne i bierne. J. Piaget czynną postawę człowieka wobec otoczenia nazywa jego „asymilacją” z otoczeniem (które zadowala jednostkę), a postawę bierną nazywa „akomodacją”, czyli zdolnością znajdowania upodobania w tym, co otoczenie może ofiarować jednostce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tatar­kie­wicz, Władysław 1965. O szczęściu, wyd. 4, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.