alodynowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) CHEMICZNA OBRÓBKA METALI, sposób obróbki metali polegający na chem. lub fizykochem. oddziaływaniu na ich powierzchnię; może być przeprowadzana w celu: 1) wytworzenia na powierzchni metalu —► powłoki ochronnej, zabezpieczającej przed korozją (—► alodynowanie, anodyzowanie, chromianowanie, fosforanowanie, oksydowanie), usunięcia zgorzeliny w celu zwiększenia wytrzymałości (—»• dekapowanie), usunięcia tlenków w celu ujawnienia wad materiału lub jego struktury (-> wytrawianie); 2) wytworzenia elementów o określonym kształcie przez działanie kwasem lub zasadą na przedmiot metalowy w miejscach nie pokrytych powłoką ochronną (-*■ trawienie)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.