alofon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rosło z biegiem lat sporo nieporozumień i niejasności. Tutaj ograniczymy się do stwierdzenia, że z problemem tym łączy się w sposób bezpośredni sprawa roli i znaczenia w języku wariantów pozycyjnych, czyli tekstowych, czyli dystrybucyjnych, jednostek systemu we wszystkich trzech płaszczyznach, a więc alofonów, alomorfów i alotagów. Mówiąc najogólniej warianty te polegające na wzajemnej akomodacji i równocześnie doborze jednostek danej płaszczyzny na zasadzie określonych reguł realizują równocześnie postulat istnienia wykładników formalnych żądanego ugrupowania tych jednostek w tekście, których wzajemny związek nie opiera się na fizycznej styczności (wzgl. szyku zewnętrznym), lecz na określonych regułach dystrybucyjnych (szyk wewnętrzny)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Karaś, Mieczysław et al. (red.) 1972. Symbolae polonicae in honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.