alomorf

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_1139.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) kamrat, milicjant, muzykant, policjant, rekrut, swat, wójt, następnie organista, święty, umarty, n, furman, kapłan, s, sołtys, Ś, towarzysz (w gwarach mazurzących s), r, kawaler, z, kskydz. To jedno. Po drugie, bezwzględnie pojawia się tu alternacja spółgłoskowa twarda : miękka; t : ć, s : ś, n : ń, r : r, (g) : z (z). Oba te momenty pozwalają stwierdzić, że szerzenie się -a jako końcówki N. pl. dokonuje się drogą analogii do wyrazu brat (też ksiądz). Wykładnikiem fleksyjnym N. pl. jest nie tylko -a jako morfem fleksyjny; występuje tu róvvnież jakby alomorf palatalność spółgłoski, co odróżnia ową końcówkę -a pluralnych męskich form N. typu akta, fundamenta. Owa wzoreowość typu brat : bracia uzasadnia wyjątkowość tego wyrazu, a co za tym idzie, jego specjalne traktowanie na płaszczyźnie opozycji Mazowsze ; Małopolska i Wielkopolska, co wysunąłem jako czynnik objaśniający wyjątkowość form bracia, księża w języku literackim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.