alomorficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) alosemiczny może się okazać zbędny, a w derywacji może się kłó4 	3 cić z testem alomorficznym Może dałoby się zaproponować tylko nieznaczne przekształcenie definicji Milewskiego, np.: Morfem jest to najmniejszy odcinek ciągu dćwiękowego (wyrazu, zdania, wypowiedzi, tekstu) o zmiennej budowie fonicznej (fonemicznej), który coś znaczy i którego zmienność stosuje się do reguł morfcno logicznych języka - lub: .Morfem jest to elementarny znak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
AUL - Acta Universitatis Lodziensis
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.