alotyp

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) za pomocą izosurowic odpornościowych, uzyskanych przez długotrwałą immunizację. Autorka opisała dwanaście allotypów. Allotypy GAI, GA2, GA3, GA7, GA9, GA10, GAll i GA12 stwierdziła ona we frakcji ^-globulin, a alotypy GA4, GA5, GA6 i GA8 — we frakcji y-globulin. Zdaniem autorki, liczba allotypów białek surowicy kur jest prawdopodobnie jeszcze większa. Inną serologiczną aktywność allotypową otrzymał McDermid w roku 1964. Niektóre z wykrytych allotypów występują w żółtkach jaj (allotypy GA5, GA6, GA8 i GA3)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Zabłocki, Bernard 1973. Podstawy współczesnej immunobiologii, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.