alternat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (3) Własności fleksyjne leksemu to w zasadzie budowa i skład paradygmatu. Informacja o tych własnościach podana w artykule hasłowym musi pozwolić na jednoznaczne skonstruowanie całego paradygmatu, obejmując zatem takie fakty, jak zasób końcówek fleksyjnyeh, ewentualna repartycja dubletów^, alternacje w temacie i repartycja alternatów. To, co seryjne, będzie opisane we wstępie; informacja w artykule hasłowym sprowadzi się do wskazania odpowiedniego wzorca w tabeli oraz podania faktów nieseryjnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.