amatorsko-teatralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sunęły tę sprawę na dalszy plan. Oczywiście, na krótko. Sytuacja na ziemiach polskich po roku 1864 oraz zaznaczające się na niektórych terenach tendencje antypolskie — wszystko to nakazywało mobilizować środki i placówki, za pomocą których można by przeciwdziałać tym tendencjom. Kraszewski stał na stanowisku, że do tych celów należy wykorzystać teatr poprzez zorganizowanie masowego ruchu amatorsko-teatralnego, który by swoim zasięgiem objął miasteczka i wsie, najodleglejsze zakątki kraju. W takich teatrach widział ważny instrument „szerzenia oświaty praktycznie”,10  11 „kształcenia smaku, zbliżenia do książki, zespolenia ludzi, przypomnienia narodowych idei [...]” oraz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Górski, Ryszard 1969. Dramat ludowy XIX wieku, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.