ambalaż-proces

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) konstrukcje i ambalaże. Ambalaże-przedmioty i ambalaże-procesy. Rytm widowisku złożonemu z szeregu epizodów z życia Kantora-artysty i powracających motywów nadaje m.in. cykliczność ambalaży i deambalaży: opakowy wania i rozpakowywania (w dosłownym jak i przenośnym znaczeniu)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wójcicka, Zofia, Urbański, Piotr (red.) 1996. Kłamstwo w literaturze, Kielce : Szumacher
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.