ambicjonerstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Łatwo było zresztą szermować tak zwaną „opinią młodych“, która stała się swoistym fetyszem polskiego życia politycznego w Wielkiej Brytanii. Stanowiła wykwit konspiracji oficerskich; w obawie przed jakimiś gwałtownymi porywami ustępowano im w miarę możliwości i tolerowano istnienie półoficjalnej „grupy młodych“. Brak poczucia rzeczywistości, ambicjonerstwo i skłonność do szowinizmu łączyła jednych i drugich, „młodych“ z Wiel...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Terlecki, Olgierd 1976. Generał ostatniej legendy. Rzecz o gen. Władysławie Sikorskim, Chicago : Polonia Bookstore & Publishers Co.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.