amfoteryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ciśnienie osmotyczne jest niewielkie, jak i u wszystkich ciał, których cząsteczki mają wielką objętość. Jednak wielkość tego ciśnienia zależy od liczby cząsteczek rozpuszczonych, nie zaś od ich wielkości. Ale o tern później.—Z innej znów strony ciała białkowe, już choćby ze względu na to, iż są łańcuchami amidokwasów, zachowują się jak elektrolity amfoteryczne; mianowicie mogą działać zarówno jak słabe kwasy, oraz jak słabe zasady. Są zatem jednak elektrolitami, czyli są zjonizowane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.